Opłaty maturalne w OKE Warszawa

Aplikacja służy do sprawdzania konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny w OKE Warszawa.


Podaj swój PESEL i deklarowany przedmiot


Tu pojawi się informacja o opłacie.